Tillsammans med Tromb, som specialiserar sig inom AI, nappade Nyhléns Hugosons i våras på en utlysning från statliga Vinnova som riktade sig till små och medelstora företag som vill få stöd att starta sin AI-resa. Utlysningen är en del i ett större paket med satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom artificiell intelligens.

Bland 120 inskickade ansökningar valdes 30 projekt ut, däribland Tromb och Nyhléns Hugosons idé om en intelligent plattform för att optimera kundernas beställningar.

– Vi brukar vanligtvis inte söka bidrag utan är vana att växa av egen kraft. Men eftersom artificiell intelligens är ett helt nytt område som har potential att snabbt förändra hela vår bransch, precis som många andra traditionella branscher, ville vi kunna satsa ordentligt utan att risken behöver bli allt för stor. Dessutom lyckades vi tillsammans med Tromb identifiera ett riktigt intressant område att börja arbeta med, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Nyhléns Hugosons.

Den AI-baserade rekommendationsmotorn som företagen nu tillsammans ska ta fram är tänkt att ge en större träffsäkerhet i vad varje butik behöver beställa för att tillgodose kundbehoven och samtidigt minska risken för att behöva kassera produkter, något som gynnar både handlaren och miljön. Plattformen ska även underlätta för butikerna att kunna lägga sina beställningar automatiskt till Nyhléns Hugosons.

– Den här satsningen från Vinnova är jätterolig eftersom den ger möjlighet för fler att genomföra sitt första AI-projekt och därigenom öka sin förståelse och kompetens inom området. Utvecklingen går mycket snabbt och många organisationer behöver på kort tid bli bättre på att ta tillvara på de stora möjligheter som de nya möjligheterna skapar, säger Sofi Elfving, ansvarig för AI och automation inom Tromb genom dotterbolaget Substorm.