Undersökningen visar att det framför allt är unga, 18-29 år, som jobbar för mycket. 73 procent i den åldersgruppen jobbar över ibland så mycket som 20 timmar i veckan. Minst övertid jobbar personer som är 40-49 år.

– Idag är det många som har möjlighet att jobba var och när som helst. För vissa är det positivt, för andra blir det en stress att vara ständigt nåbar. Det finns inget som är ”rätt eller fel” men vibehöver själva ta ansvar för att sätta gränser och skapatid för vår egen återhämtning. Företaget behöver i sin tur ge förutsättningarna och stötta det, säger Sofi Vilahamn, arbetsmiljö- och hälsochef på Essity, som med hjälp av undersökningsföretaget Yougov gjort undersökningen.

Så många som var femte person, eller 18 procent av de 1000 yrkesverksamma svenskarna som intervjuats i undersökningen, jobbar över utan att ta ut kompensation i lön eller ledig tid.

21 procent av männen och 14 procent av kvinnorna jobbade övertid utan kompensation under förra året. Under årets sommarsemester var däremot de siffrorna omvända då fler kvinnor (23 procent) än män (17 procent) jobbade utan ersättning.

Bland de som kompenserade för sin övertid förra året tog nästan hälften (43 procent) av kvinnorna, men bara var fjärde (25procent) man, ut sin övertid som kompledighet istället för lön.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 28-29 augusti 2019 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor i Sverige i åldrarna 18-65 år.