Beslutet kommer efter att Riksbankens höjde reporäntan precis innan jul. Nu höjer Handelsbanken listräntorna på svenska bolån med bindningstid om tre månader respektive ett år. I båda fallen höjs räntorna med 0,2 procentenheter. Därutöver höjs listräntan på tvåårslånet med 0,15 baspunkter, det skriver Veckans affärer.

Enligt siffror på Handelsbankens hemsida har de tre listräntorna legat oförändrade på 2,05 procent sedan åtminstone sommaren 2017.

Riksbankens räntebesked gjorde även att Länsförsäkringar, SBAB och Swedbank har gjort likande höjningar.