Analysen av konsultföretaget Bisnode presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott i dag. Luleå kommun har en bra branschmix med störst jobbtillväxt inom bygg och störst företagstillväxt inom företagstjänster. Men tillväxten mellan 2016 och 2017 var mindre jämfört med tidigare år och den är lägre än tillväxten över hela landet.

– Luleå växer bra men ändå inte som vi borde göra om vi jämför oss med andra. Analysen visar ett tydligt tillväxthinder med brist på arbetskraft. Så det behöver vi ta till oss för fortsatt utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.