I höstas stängde Jeansterminalen portarna i Strand galleria. Efter sig lämnade de en tom lokal som inte har fyllts av någon ny hyresgäst. I början av november berättade affärschefen på Diös, Johan Lång, för Norrbottens media att de haft kontakt med flera intressenter men att inga planer var satta för lokalen.

Men nu är det bestämt. Lokalerna har inretts som lekyta för de yngre galleriabesökarna.

– Det kommer att vara så ett tag nu. Vi ser ett behov av det. Tidigare fanns en lekyta i Wayne's regi när de höll till på nederplanet men det har de inte sedan flytten. Det här är en galleriayta, och en lekyta har efterfrågats så det får bli så, säger Johan Lång.