Interreg Nord beslutade bifalla ansökan från Norrbottens Handelskammare och Business Oulu kring arbetet, Export Cooperation Sweden – Finland, ett arbete som kommer att pågå fram till slutet av 2022.

Arbetet består av flera huvudområden, där ett är en global analys av efterfrågade tjänster eller produkter,där kompetensen och kunnandet finns hos företagen.

– För att bäst lyckas på en ny marknad ser vi fördelen med att de företag som deltar även finns i ett ekosystem av innovation och utveckling, säger Sanna Savolainen, huvudprojektägare, Business Oulu.

– För den globala analysen kommer de organisationer som finns i dagens exportsamverkan Norrbotten vara av stort värde då vi söker experter runt om i världen som kan beskriva behovet på respektive marknad, säger Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare.

Målsättningen med arbetet är att efter ett väl genomarbetad förberedelsearbete nå fram till det skarpa affärsmötet på den nya marknaden.

I dag är Finland och Norge de första marknaderna företagen från Norrbotten söker då det går på export. Nu öppnas ytterligare marknader för dem.