Projektet med strandpromenaden i Överkalix finansieras av EU (Länsstyrelsen Norrbotten, Leader Polaris), Tillväxtverket och av Vattenfall och utförs av LBC Överkalix.

Projektet har startat nu och det kommer pågå under hösten.

Efter att arbetet är färdigt är tanken att vägen ska vara mer lättillgänglig, säker och anpassad för alla. Nya bänkar ska placeras ut, gångvägen kommer hyvlas och jämnas ut och hårdpackat grus kommer bli det nya underlaget. Därtill ska slyn kring gångvägen röjas så att utsikten mot Kalixälv och Hansavan blir synlig och informationstavla ska sättas upp.