Hon ligger bakom produkter som Verum Hälsofil. Men det är ingen gräddfil för henne på vägen fram mot en ny succé. Inom Umeå kommun stöter hon på patrull.

– I vissa områden i Umeå får vi inte ens komma in på förskolorna och det tycker jag är tråkigt.

Eva Grahn Håkansson disputerade 1986 i klinisk bakteriologi och har gjort en lång karriär inom bioteknik och tillsammans med bakterier. Som vd, forskningschef och dessutom delägare driver hon Essum AB i Umeå.

– Bolaget fyller snart 30 år. Det är inte många bioteknikföretag som startat upp och klarat sig själv så länge utan lånade pengar, säger hon.

En bra ekonomisk grundplåt för forskningsverksamheten har varit de royalties för sålda Verumprodukter som Norrmejerier betalat ut till Essum.

Men det är ett bra tag sedan de återkommande intäkterna slutade att komma in på kontot. Ett patent varar i 20 år från den dag när patentansökan lämnas in. Det var 1990 som Verum hälsofil med mjölksyrabakterien Lactococcus lactis L1A tog plats i butikernas mejerikylar. Sedan dess har Verumfamiljen utökats med fler produkter. Verum Hälsoyoghurt och drickyoghurt innehåller mjölksyrabakterien Lactobacillus rhamnosus LB21.

Norrmejerier är fortsatt beroende av Essum och deras bakterier för att kunna producera sina Verumprodukter.

– Vi äger bakterierna som vi säljer till Norrmejerier och deras startkulturer för Verum. I övrigt har vi inget samarbete med Norrmejerier. Det finns regler som säger att livsmedel inte får göra påstående av något slag, men vi hoppas ändå att de är intresserade av att ha samarbete kring forskning, säger Eva Grahn Håkansson.

Essum är inte mätt fast företaget hållit på i 30 år. Det stora genombrottet kan ligga framför dem. I samarbete med det holländska företaget Winclove har Essum tagit fram en mix av så kallade goda och nyttiga bakterier (probiotika) som de vill testa på friska barn för att förebygga sjukdom under vinterhalvåret.

– Mindre infektioner, färre blir sjuka, föräldrarna behöver inte vabba lika mycket. Det är bara fördelar – om det nu fungerar, säger Eva Grahn Håkansson om vad ett resultat av deras forskning kan leda till.

– Vi vill göra en kontrollerad studie med barn mellan ett och fem år gamla, och se om det minskar antalet sjukdagar hos de som får probiotika jämfört med placebo. Totalt 600 barn behövs i studien där hälften får probiotika och hälften placebo. Bakterier vi stoppat in i mixen är de vi har använt i kliniska studier tidigare och som fungerar på barn.

En studie ska även göras i Australien under ledning av en doktorand som Eva Grahn Håkansson handleder.

För att rekrytera barn till studien i Sverige har Essum börjat på hemmaplan i Umeå, men det har inte varit lätt. Det har varit svårt att via förskolorna nå ut med information till föräldrar med frågan om de vill delta i studien.

Förskolorna har olika regler för vad som får anslås och inte i lokalerna.

– I vissa områden i Umeå får vi inte ens komma in på förskolorna och det tycker jag är tråkigt. De kanske inte har förstått vad vi håller på med? Det är inte förskolorna som ska bestämma om barnen ska delta i studien utan det är föräldrarna. Vår förhoppning är att åtminstone få informera föräldrarna genom att sätta upp en A4, säger Eva Grahn Håkansson.

I Skellefteå är det också stopp på förskolorna. I Luleå däremot är de välkomna i stor utsträckning.

– Det känns roligt att komma till förskolor där personalen tycker att det är intressant.

För att kunna rekrytera det antal barn som behövs för studien har Essum nu fått utvidga sitt område. Studien ska pågå under vinterhalvåret. De barn som deltar ska inta ett pulver som kan strös på mat eller blandas i dryck. Med hjälp av en app ska föräldrarna under testperioden meddela om barnen är friska eller sjuka.

– Ett enkelt sätt att hålla barnen friska. Det kan bli en stor produkt om man får det att fungera, menar Eva Grahn Håkansson.

När en sådan produkt kan finnas på marknaden återstår att se.

I ett annat sammanhang där Essum är inblandad ser en produkt ut att nå marknaden snabbare.

– Vi har patent på en lactobacill för urinvägarna och där tror jag att det kommer en produkt inom en inte alltför avlägsen framtid. Det är roligt.