Ekonomi Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 0,6 procent i augusti jämfört med juli, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol steg produktionen med 2,9 procent.

Industrins produktion var oförändrad i augusti jämfört med månaden före och ökade med 2,5 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Tjänstesektorns produktion var 1,2 procent högre jämfört med juli och ökade med 2,7 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.