Under de senaste åren har det kommit ett flertal alarmerande rapporter rörande kompetensförsörjningen i framtiden. Hotellbranschen är inget undantag till rikstrenden.

Förra hösten startade en lärlingsutbildning i Luleå gymnasieby som gör hotelldirektörer hoppfulla inför framtiden (se annan artikel).

Malin Lindblom tillhör den första kullen elever på hotell och turismprogrammet på kvarteret Lärkan.

Artikelbild

| De är överens om att lärlingsutbildningen ligger rätt i tiden, från vänster: Malin Lindblom, rektor Ellinor Bäckström Larsson samt läraren Peter Holmbom.

– Jag är intresserad av hotellvärlden för att det är en växande bransch. Jag är lockad av miljöer där man kan möta så många olika typer av människor. Det känns som att jag har hamnat rätt.

Redan efter tre terminer anser Malin Lindblom sig ha en tämligen god bild av hennes framtida yrkesval. 50 procent av skoltiden tillbringar hon på praktik. Fram till jul arbetar hon på konferensdelen på Kulturens hus i Luleå.

Hon är positiv till lärlingsupplägget.

– I det här jobbet räcker det inte till med vad du kan läsa dig till i en bok. Du behöver träna för att kunna ge god service och ett bra bemötande. Det allra bästa är att jag får chansen att gå rakt in i arbetslivet. Jag skaffar mig ett kontaktnät som jag kan ha nytta av den dagen när jag lämnar skolan, säger Malin Lindblom.

Artikelbild

| ""Jag har jobbat på flera hotell i Luleå. Det var lite spänt i början, men det gick fort över", berättar Malin Lindblom.

Det finns fem lärlingsutbildningar i Luleå gymnasieby. De handlar om el & energi, vård & omsorg, barn & fritid, hotell & turism samt handel.

Inför varje läsår antas 14 elever till hotell & turism och lika många till handel & administration. Utbildningen är treårig. Eleverna går ut med ett betyg som ger dem rätt att söka till de flesta universitetsutbildningar.

Artikelbild

| Malin Lindblom valde hotellbranschen för att den erbjuder en möjlighet att arbeta med människor och till att söka arbete utomlands. "Gärna i ett varmt land om jag får önska", säger Malin.

Elevunderlaget hämtas i huvudsak från Luleå, men i höstas kom ansökningar även från Boden, Piteå och Älvsbyn.

– Våra elever får chansen att lära sig yrkeskunskaper i ett skarpt läge i verksamheten. De får stå i hotellreceptioner och lära sig kunskaper som de aldrig kunnat få via rollspel på skolan. Det känns som om vi startade vår hotellutbildning i rätt tid. För två år sedan fanns det inte någon likadan utbildning norr om Skellefteå, säger läraren Peter Holmbom.

Artikelbild

| Rektor Ellinor Bäcsktröm Larsson, eleven malin Lindblom och läraren Peter Holmbom tror att läringsmodellen har kommit för att stanna.

Rektor Ellinor Bäckström Larsson nickar instämmande. Hon tror att lärlingsmodellen har kommit för att stanna.

– Det här är precis vad Luleå behöver. Ingen i den här staden har väl kunnat undgå att se hur mycket den här branschen utvecklats under de senaste åren. I dag ställer arbetsgivare högre krav på sin personal. Tack vare ett gott samarbete med vårt branschråd kan vi ge ungdomarna en bra start i yrkeslivet.