Ekonomi Försäljningen i dagligvarujätten Icas butiker uppgick under september till 9 569 miljoner kronor exklusive moms, en ökning med 3,0 procent jämfört med samma period 2018. I jämförbara butiker var ökningen under samma period 2,7 procent.

Under perioden januari-september uppgick försäljningen till 90 579 miljoner kronor, en ökning med 2,9 procent jämfört med i fjol.