Ekonomi De svenska statsfinanserna gick med 80 miljarder kronor i överskott under 2018. Året före var överskottet 62 miljarder kronor, enligt Riksgälden.

Men överskottet blev ändå lägre än vad Riksgälden hade räknat med. I oktober spåddes att statsfinanserna skulle ge ett överskott på 96 miljarder kronor.

Bland annat lägre skatteintäkter förklarar skillnaden.

Statsskulden var i slutet av 2018 1 262 miljarder kronor, 66 miljarder lägre än året före.